Pregled skenerskopskim aparatom

Pregled skenerskopskim aparatom

Najkraći put do uspešne terapije je nepogrešiva dijagnostika pa je zato pre bilo koje terapijske procedure neophodno uraditi temeljni anamnestičko - dijagnostički pregled uz pomoć skenerskopa, najnovijeg aparata savremene dijagnostike za površinsku i dubinsku analizu kože i kose. Ovaj aparat ima mogućnost priključivanja na ekran tako da posmatrane zone mogu videti i sami klijenti tj. pacijenti i na taj način se uveriti u verodostojnost nalaza, koji se mogu snimiti bilo putem video zapisa, bilo u softverskom programu i poslužiti za komparaciju stanja pre i posle tretmana tj. terapije.

Skenerskop je kombinacija video - mikroskopa tj. kamere koje omogućava posmatranje promena na površini kože sa različitim uvećanjima i jakog svetlosnog fluxa koji čini kožu transparentnom, što omogućava direktno posmatranje sadržaja kože na različitim nivoima odnosno skeniranje kože, pa se zato i zove skenerskop. Aparat se sastoji od kućišta u kome su instalirani programi za skeniranje i skopiranje u zavisnosti od sočiva koje se koristi. Sočivo uveličava od 50 do 650x, pri čemu se jasno sagledavaju cele nokatne ploče uz okolnu kožu, kao i cela koža stopala. Nakon glasanja, uzete anamneze, pregleda i dijagnostike skeneroskopskim aparatom, se postavlja dijagnoza i ordinira terapija. Sam skeneroskopski aparat ne zrači, pa se kao dijagnostika može primenjivati kod svih.