Bradavice

Virusne bradavice

Virusne bradavice (Verruca plantaris) su benigne izrasline koje se pojavljuju zbog prisustva HPV virusa. Prisustvo ovog virusa u organizmu dovodi do prekomernog rasta ćelija, što uzrokuje pojavu dobroćudnih izraštaja na koži. Virusne bradavice mogu biti raznih oblika i veličina i mogu se naći na različitim mestima na telu, u zavisnosti od toga kojim od tipova HPV virusa je telo zaraženo. Virusne bradavice se najčešće pojavljuju na prstima šaka, uglavnom uz nokat, na nadlanicama i stopalima (tabanima), mada se mogu naći na bilo kom delu tela.

Virusne bradavice su veoma zarazne i velikom brzinom se šire po koži, te je zato neophodno njihovo što hitnije uklanjanje.

Potrebno je prvo potvrdirti dijagnozu da se radi o virusnoj bradavici (jer se često mešaju sa kurjim okom). To se postiže skeneroskopskom analizom aparatom koji uveličava od 50-650x, pri čemu se promena sagledava u dubinu. Virusne bradavice se moraju lečiti isključivo odstranjivanjem bradavičastog tkiva, kako bi se sprečilo njihovo dalje širenje po telu. Najčesći oblici lečenja virusnih bradavica podrazumevaju upotrebu krioterapije, radiotalasne terapije u kombinaciji sa lokalnim preparatima.

Protokol rešavanja bradavica

1. Pregled

Neophodno je prvo obaviti podološki pregled skenerskopskim aparatom kojim lekar pod uvećanjem od 650 puta može da utvrdi tip promene, koliko je duboko napredovala i na koji način tj. kojom podološkom procedurom je treba tretirati.

Pročitajte više

2. Tretman

Sledeći korak je primarna medicinska obrada koja obuhvata koje podrazumevaju slojevito kiretiranje uz upotrebu radiotalasa ili tečnog azota.

Pročitajte više

3. Terapija

Nakon obrade se nastavlja sa svakodnevnim aktivnostima, nema perioda oporavka ili bolovanja. Dobićete uputstva za primenu lokalne, kućne terapije i dolazićete na redovne kontrolne medicinske obrade ukoliko ima potrebe za dodatnim tretmanima.

4. Kontrola

Koliko će kontrolnih tretmana biti potrebno zavisi od velikog broja faktora: koliko dugo traje problem, koliko je promena duboko napredovala i da li je došlo do rasejavanja, koliko ćete biti dosledni u primeni terapije.