Kurje oko i bradavice

Kurje oko i bradavice

Kurje oko nastaje usled dugotrajnog pritiska na kožu, naročito na mestima na kojima ona naleže na tvrdu podlogu, tj. kost. Najčešći uzrok njegove pojave je dugo stajanje, tesna obuća, nepravilan hod, deformacija stopala...Kurje oko je vrlo slično bradavici, ali je dosta bolnije na dodir. Kurje oko predstavlja hiperkeratolitičnu promenu koja svojim vrhom zadire duboko u dublje strukture, dok bradavica predstavlja vegetativnu tvorevinu kože tj. sadrži krvne sudove i iz tih razloga kod kiretiranja bradavice javlja se tačkasto krvarenje, dok kod kurjeg oka toga nema. Kurje oči se javljaju u manjem broju, najčešće 1-2, a bradavice u većem, jer su izazvane virusom i brzo se razmnožavaju. Kurje oko se leči medicinskim obradama koje podrazumevaju slojevito kiretiranje same promene kao i upotrebu i adekvatne keratolitičke terapije. Bradavice najčešće zahtevaju veći broj obrada. Osim kiretiranja sprovodi se tretman radio talasima ili tretman tečnim azotom (krioterapija), sve u cilju destrukcije ćelija zahvaćenim humanim papilloma virusom.

Protokol rešavanja kurjih očiju

1. Pregled

Neophodno je prvo obaviti podološki pregled skenerskopskim aparatom kojim lekar pod uvećanjem od 650 puta može da utvrdi tip promene, koliko je duboko napredovala i na koji način tj. kojom podološkom procedurom je treba tretirati.

Pročitajte više

2. Tretman

Sledeći korak je primarna medicinska obrada koja obuhvata koje podrazumevaju slojevito kiretiranje same promene.

Pročitajte više

3. Terapija

Nakon obrade se nastavlja sa svakodnevnim aktivnostima, nema perioda oporavka ili bolovanja. Dobićete uputstva za primenu lokalne, kućne terapije i dolazićete na redovne kontrolne medicinske obrade ukoliko ima potrebe za dodatnim tretmanima.

4. Kontrola

Koliko će kontrolnih tretmana biti potrebno zavisi od velikog broja faktora: koliko dugo traje problem, koliko je promena duboko napredovala, koliko ćete biti dosledni u primeni terapije.Protokol rešavanja bradavica

1. Pregled

Neophodno je prvo obaviti podološki pregled skenerskopskim aparatom kojim lekar pod uvećanjem od 650 puta može da utvrdi tip promene, koliko je duboko napredovala i na koji način tj. kojom podološkom procedurom je treba tretirati.

Pročitajte više

2. Tretman

Sledeći korak je primarna medicinska obrada koja obuhvata koje podrazumevaju slojevito kiretiranje uz upotrebu radiotalasa ili tečnog azota.

Pročitajte više

3. Terapija

Nakon obrade se nastavlja sa svakodnevnim aktivnostima, nema perioda oporavka ili bolovanja. Dobićete uputstva za primenu lokalne, kućne terapije i dolazićete na redovne kontrolne medicinske obrade ukoliko ima potrebe za dodatnim tretmanima.

4. Kontrola

Koliko će kontrolnih tretmana biti potrebno zavisi od velikog broja faktora: koliko dugo traje problem, koliko je promena duboko napredovala i da li je došlo do rasejavanja, koliko ćete biti dosledni u primeni terapije.