LAVA - LED терапија - oригиналниот метод на Др ВАИС, познат како LAVA - LED терапија во комбинација со ласерски зраци и висококонцентрирани ампули со активни супстанции овозможуваат повторен раст на косата од витално зачуваните фоликули.

Ласерската биостимулација е дел од физикалните процедури на LAVA - LED терапијата и оригиналниот метод на Др ВАИС што успешно се користи за да се стимулира растот на косата веќе 19 години во центрите Др ВАИС во Белград, Ниш и Скопје. Ласерската биостимулација во комбинација со повеќе од 50 видови на ампули што се аплицираат локално, овозможува повторен раст на косата секаде каде постојат активни и латентни фоликули. Коренот на влакното има витален потенцијал од него да израсне косата, затоа што поседува одреден степен на животни активности. Ако фоликулот е атрофичен, илузорно е да се очекува раст на косата, бидејќи "реинкарнација" на фоликулите засега е невозможна, а ако не постои "семе" (витална фоликула), "земјата" (кожата) може да ја наводнување дури и со "магични водички" - " билки"(влакна), нема да порасне! Каков е составот на фоликулите, како и длабинската и површинската состојба на кожата на главата (капилициумот) и самата структура на влакната, Др ВАИС утврдени со најсовремените капилитолошки, дијагностички апарат, СКЕНЕРОСКОП - ЅМР. Комбинацијата од лупа (објектив) што зголемува и до 650х и силниот светлосен флукс, што ја прави кожата транспарентни и до длабочина од 7 мм, овозможува да се даде прецизна дијагноза, од страна на искусен капилитолог. Врз основа на ова, како и врз комплетната анамнестичка постапка и евентуалните дополнителни испитувања, се поставува дефинитивна дијагноза и се прави терапевтски план и програма.

Ампуларната биостимулација е строго индивидуална од видот и дозата на активната состојка па до фреквенцата и начинот на употреба. Физикалните процедури кои ја вклучуваат и LAVA - LED терапија, исто така се планираат во согласност со потребите на пациентот, односно во зависност од проблемот што довел до губење на косата. Ласерската биостимулација во капиларните центри Др ВАИС се врши со помош на SOFT ласер, монохроматска црвена светлост со бранова должина од 670 нм, што значи дека овој вид ласер со адекватни терапевтски дози има силен биостимулативен ефект без никакви штетни дејства врз изложените површини.

Биостимулативниот ефект на ласерот е неспорен. Неговиот механизам на дејство е поврзано со прераспределба на електромагнетно поле и електрично полнење на клетките. Апсорпцијата на ласерската енергија од страна на ткивото, клетките и интрацелуларната структура, како и нејзиното претворање во термичка, механичка и електрохемиска енергија на фотохемиски процес е основа за разбирање на ефектот од ласерското зрачење. Сето ова влијае на биофизичките и биохемиските постапки што во човечкото тело рефлектираат на функционалната активност на организмот во целина. ФОТОБИОЛОШКИ ЕФЕКТ (фотоекстрација) е предизвикан од селективно дејство на ласерскиот зрак на молекулите, а како резултат на тоа, нивното дејство претставува сензибилатор на фотохемиската реакција. Голем број на клинички испитувања го проучуваат биолошкиот ефект на ласерот врз метаболичките реакции. Современите откритија потврдуваат дека под влијание на SOFT ласерот се активираат процесите во клетките и ткивата, се зголемува синтезата на нуклеинските киселини и глукозаминот, како и синтезата и користењето на гликогенот. Одреден број на ензими, исто така, покажуваат зголемена ензимска активност.

Стручниот труд на Др ВАИС на тема ласерска биостимулација е претставен на многу конгреси на лекари и фармацевти и секогаш привлекува голем интерес дури и на познатите клиники во Париз, каде Др ВАИС како член на Француската асоцијација на естетска медицина (AFME) е на континуирана едукација. Најголемите терапевтски ефекти на SOFT ласерот се аналгетички, антиинфламаторни, антиедематозни, биохемиски, биоенергетски, биостимулативни, зголемувачи на имунитетот, ја зголемуваат и забрзуваат митотична поделба, го зголемуваат производството на ДНК и РНК, подобрена трансформација АДП да АТП (феноменот на полнење на акумулатор), зголемена фагоцитоза, подобрување на меѓукелиска размена...

Др ВАИС со своето долгогодишно искуство ги постави принципите и критериумите според кои се користи ласерската биостимулација за повторен раст на косата во разни патолошки состојби. Дозирањето на ласерската енергија по квадратен сантиметар, режимот на работата на ласерскиот зрак (континуиран или импулсен) техниката на спроведување на ласерската процедура, како и фрекфенцата на третманот, заедно со останатите ласерски параметри, се одредуваат строго индивидуално, зависно од дијагнозата и состојбата на патолошките процес во дадениот момент. Дејството на SOFT ласерот врз растот на косата се објаснува така што ласерот енергетски ги полни празните акумулатори на ќелиите на виталните фоликули, со што ги буди и пренесува од латентна во активна состојба, подобрувајќи ја нивната активност и функционалност што резултира со брз раст и подобрување на квалитетот на косата. Покрај тоа што делува на самиот корен на влакното, делува и на целата структура на кожата, односно на нејзината регенерација, бидејќи ги спречува патолошките состојби што се исто така причина за губење на косата.

 

laserska biostimulacija

FaLang translation system by Faboba